Prøv gratis
Prøv graits
Kursus

Effektiv Mødebooking

- Torben Wiese
Anbefales til dem der ønsker at opnå succes med mødebooking og telefonsalg gennem en inspirerende og ligeværdig dialog med kunden der nedbryder købsbarrierer- og forsvar og herudover reducerer mødeaflysningsprocenten samt sikrer at kunden ser frem til mødet og herved øger udbyttemulighederne for salg.
Herudover til dem der ønsker et overblik over hvilke indsatser der er skaber grundlaget for succes med mødebooking og telefonsalg

Kursusbeskrivelse

Kender du det, at kundeemner for nemt afviser dig i telefonen og at din dag og resultater kan være afhængig af om hvordan den første samtale går? Kender du det at du må overskride dine egne grænser for at få møder og at mødebooking føles som en pligt der gøres af nød fremfor mere lystbetonet?

Som mødebooker og telefonsælger ska vi på under ét sekund sikre sympati og herefter interesse og herved nedbryde købsmuren som mange beskytter sig med i dag. Evnen til at kommunikere med de rette ord, pauser, betoning og tonation er her afgørende når vi ønsker at nedbryde kundens købsmodstand og opnå en ligeværdig samtale. At kunne stille relevante spørgsmål, holde pauser og svare så kunden lytter og samtidigt variere stemme og ordvalg og tilpasse sig situationen er noget der skal trænes og trænes. Gør vi ikke dette risikerer vi at sælgeren fremstår frembrusende, upersonlig og utroværdig, hvilket endegyldigt resulterer i færre møder og telefonsamtaler og reduceret salg.

I løbet af kurset, taler vi om hvem det er kunderne køber af. Før i tiden var det de mest sympatiske men hvem er det i dag? Vi kommer også til at gennemgå forskellige lyttemåder og nye spørgestrukturer således at du kan fremstå både interesseret og interessant ved hjælp af bl.a. overblik over samtalen. Du vil også få en gennemgang af værktøjer målrettet mødebooking med såvel nye kundeemner samt bestående kunder der både kan forbedre din effektivitet og forkorte salgs- og beslutningsprocesserne. Du får værktøjer til at arbejde med dit tempo, din variation og din begejstring samt din betoning, pauser, dine spørgsmål og lytning.

Efter dette kursus, vil du have et overblik over de verbale måder du kan kommunikere, tale og lytte på så kunden motiveres og evt. barrierer nedbrydes. Du vil også have et overblik over hvad du kan gøre når kunden ikke reagerer som forventet. Du bliver desuden inspireret til hvordan du bruger din tid godt når du skal booke møder. Du udnytter således din tid bedre og du kommunikerer bedre og du skal således bruge færre indsatser til at nå samme og bedre resultater og dine forudsætninger for at nå dine mål og mere til øges efter kurset.

Effektiv Mødebooking

Indblik i hvordan vores (vane)kommunikation påvirker kunden og omvendt og viden om hvad der kræves i 2023 og fremover
Viden om hvorfor spørgsmål, pauser og lytning er vigtige elementer i dialogen med både kundeemner kunder.
Indsigt i kommunikationsstrukturer og værktøjer samt inspiration til hvad der skaber møder ved mødebooking

UDBYTTE

Du lærer at tilpasse dine ord, informationer og spørgsmål
Du ser dig selv ”udefra” og kan bryde evt. dårlige vaner i kommunikationen
Du registrerer kundens vaner og påvirker disse
Du vil bevare energien og ikke lade dig påvirke af modgang
Kurset har en værdi af 3.999 kr.

>>Klik her <<

Og prøv det gratis, ved at skrive dig op til en gratis testperiode
star linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram