Prøv gratis
Prøv graits
Kursus

Forhandling & indvendings-strategi

- Torben Wiese
Anbefales til dem, der ønsker en klar struktur i deres samtaler og som ønsker at blive bedre til at forebygge og behandle indvendinger der ellers kan stoppe dialogen.

Kursusbeskrivelse

Er kunderne til tider for længe om at træffe beslutning, trækker deres beslutninger ud og møder du salgsmodstand hos kunden?

Nogle gange ”ved” vi godt via vores erfaring hvad kunden har brug for eller hvad vi gerne vil (skal) sælge. Men hvis kunden er et andet sted i salgs-/købsforløbet risikerer vi at opbygge salgsmodstand og at beslutningen trækker ud eller træffes til anden side. Er vi under pres og der kommer indvendinger (som der gør i en hver sund salgssamtale) risikerer vi desuden at reagere vanestyret og gå i selvforsvar og vi vinder måske diskussionen – men taber ordren.

I løbet af kurset, taler vi om de fundamentale behov kunden (mennesker og virksomheder har) og om hvordan vi giver kunden psykologisk tryghed igennem flere overskuelige og logiske salgsstrategier der er gældende i både telefonsalg og i møder samt i det hurtige salg og det mere procesorienterede salgsarbejde

Efter dette kursus, kan du forvente et bedre overblik over salgssamtalen, hvilke faser du skal/kan gå igennem og du vil bedre kunne tilpasse dine spørgsmål og svar til der hvor kunden er i processen. Dette medvirker til at nedbryde en eventuel mur hos kunden så denne lytter mere og indgår i en konstruktiv proces om at finde en god ny løsning for kunden.

Du vil også være i stand til at behandle de typiske indvendinger og forhindringer som du får i din branche på op til 4 forskellige måder og med konkrete ideer til hvad netop du med succes kan sige og gøre næste gang du møder indvendinger fra dine kunder og herigennem forsætte dialogen positivt.
Kurset har en værdi af 3.999 kr.

>>Klik her <<

Og prøv det gratis, ved at skrive dig op til en gratis testperiode

Forhandling & indvendings-strategi

Indblik i salgsstrukturer der øger overblikket og sikrer at du kommer igennem alle vigtige faser
Viden om hvorfor kunder siger ja – og nej – og inspiration, ideer og gode råd til at få flere accepter
Konkrete værktøjer og ideer til at øge udbyttet af hver samtale og salgsproces

UDBYTTE

Du vil øge muligheden for at du fanger kundens interesse
Du vil kunne forstå både dine egne og kundens reaktioner bedre
Du vil bedre kunne reducere indvendinger og behandle dem godt hvis de kommer
star linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram